ไทยพาณิชย์รุกหนักลุยขยายฐานลูกค้ารายย่อย-บัตรเครดิต

ไทยพาณิชย์รุกหนักลุยขยายฐานลูกค้ารายย่อย-บัตรเครดิต

ไทยพาณิชย์รุกหนักลุยขยายฐานลูกค้ารายย่อย-บัตรเครดิต
Source - แนวหน้า (Th)
Tuesday, February 28, 2017  08:05


          นายณรงค์ ศรีจักรินทร์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดWealth Segment & Products and Retail Banking and Small SME Solutions ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผย ถึงภาพรวมกลยุทธ์ธุรกิจบริการลูกค้ารายย่อย (Retail Banking) ของธนาคารไทยพาณิชย์ ว่า ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ไทยพาณิชย์ไม่ได้เน้นในเรื่องของการขยายฐานลูกค้ากลุ่มนี้ แต่ในปี 2560 นี้เป็นปีที่จะขยายฐานลูกค้ากลุ่มนี้ จากที่ปัจจุบันมีลูกค้า Retail Banking ทั้งสิ้น 14 ล้านราย ดังนั้นก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องขยายฐานลูกค้าออกไป โดยจะดำเนินการต่อเนื่องเป็นแผน 3 ปี ตั้งเป้าหมายจะขยายให้ได้ปีละ 1 ล้านราย
          นอกจากนี้ธนาคารไทยพาณิชย์มองว่าในปี 2560 ยังมีโอกาสในการขยายฐานลูกค้าทั้งในด้านเงินฝากและด้านบัตรเครดิตได้อีก ซึ่งคาดว่าบัตรเครดิตจะเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญที่จะดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ โดยปัจจุบันธนาคารไทยพาณิชย์มีลูกค้าบัตรเครดิต 2 ล้านราย ตั้งเป้าจะขยายให้ได้ปีละ 4 แสนราย การที่ธนาคารไทยพาณิชย์เน้นที่ฐานลูกค้าบัตรเครดิต เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้แล้ว ยังทำให้ได้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้า ช่วยให้เข้าใจลูกค้าได้อย่างถ่องแท้มากกว่าสินเชื่อประเภทอื่น นับเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล ที่ช่วยให้ธนาคารนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตรงใจผู้บริโภคมากขึ้น
          สำหรับสินเชื่อบุคคลของธนาคารไทยพาณิชย์ ประกอบ ด้วย Speedy Loan และ Speedy Cash คิดเป็นมูลค่า 35,000 ล้านบาท ที่ผ่านมาธนาคารไทยพาณิชย์สามารถคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในกลุ่มนี้ได้ดีมากคือ 2.5% เทียบกับตลาดอยู่ที่ 3.5% ดังนั้นจึงทำให้ยังมีโอกาสที่จะสร้างการเติบโตได้อีกมาก โดยอาจจะผ่อนปรนเกณฑ์ในการปล่อยกู้ลง ซึ่งคาดว่าอาจทำให้ NPL เพิ่มขึ้นอีก 0.1% แต่นับเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับการเติบโตและกำไรที่จะเพิ่มขึ้น--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า