ธุรกิจรพ.-อสังหาจับคู่

ธุรกิจรพ.-อสังหาจับคู่

ธุรกิจโรงพยาบาลจับมืออสังหาฯ ผุดโครงการรับท่องเที่ยวสุขภาพ SC จ่อผนึก PR9 ล่าสุด BH ประกาศเป็นพันธมิตร MK

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) อนุมัติการลงทุนของ บริษัท ไวทัลไลฟ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในโครงการเบต้าเพื่อดำเนินกิจการสถานพยาบาลที่บางกระเจ้า สำหรับบริการครบวงจรเกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัยและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ใช้งบการลงทุนทั้งหมด 270 ล้านบาท โดยไม่รวมราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อย่างไรก็ดี BH ไม่ได้ลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเอง แต่จะเช่าอาคารและใช้บริการของ บริษัท มั่นคงเคหะการ (MK) เพื่อใช้ประกอบกิจการสถานพยาบาล เมื่อ MK พัฒนาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ โครงการนี้จะทำให้บริษัทย่อยสามารถให้บริการได้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเน้นเรื่องเวชศาสตร์ชะลอวัยและคุณภาพชีวิต ขณะที่ MK ตั้ง บริษัท มั่นคงไลฟ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้พัฒนาโครงการดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะสามารถขยายขอบข่ายธุรกิจและบริการในรูปแบบเวชศาสตร์ชะลอวัยในอนามัยชุมชนที่กว้างขวางขึ้น และโครงการนี้ยังจะช่วยดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical and Wellness Tourism) ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เติบโตมากขึ้น

นอกจากนี้ บอร์ด BH ยังอนุมัติการร่วมลงทุน 30% ในบริษัท iDoctor Pte ที่สิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้สร้างโปรแกรม คิดเป็น 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 90 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจการแพทย์ในตลาดดิจิทัล ซึ่งจะทำให้บริษัทมีโอกาสขยายบริการในตลาดดิจิทัลด้วยการให้บริการผ่านสมาร์ทโฟน

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน SC และบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9) ซึ่งมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน อยู่ระหว่างศึกษาโอกาสที่จะทำโครงการหรือพัฒนาความร่วมมือเกี่ยวกับการให้บริการทางสุขภาพที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นในประเทศไทยมากขึ้น และเป็นทิศทางที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำลังเดินไป

ก่อนหน้านี้ นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) กล่าวว่า มีบริษัทอสังหาฯ เข้ามาสอบถามถึงความร่วมมือเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือการพัฒนาการทำธุรกิจระหว่างธุรกิจกลุ่มโรงพยาบาลและอสังหาฯ มากขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นไปตามไลฟ์สไตล์ของวิถีชีวิตของประเทศไทยในอนาคต ที่จะเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุภายในปี 2568 ซึ่งความ ร่วมมือที่จะเกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการสองธุรกิจถือว่าเป็นการลงทุนที่วินวิน ทั้งคู่

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

9 พฤศจิกายน 2561