กทพ.เบี่ยงจราจรซ่อมฐานราก ทางด่วนบูรพาวิถี 10 ก.ค.-20 ก.ย.นี้ เวลา 08.00-17.00 น.

กทพ.เบี่ยงจราจรซ่อมฐานราก ทางด่วนบูรพาวิถี 10 ก.ค.-20 ก.ย.นี้ เวลา 08.00-17.00 น.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า เอส.ดับเบิ้ลยู. (S.W. Joint Venture) เป็นผู้รับจ้างงานเสริมกำลังฐานรากทางพิเศษบูรพาวิถี โดยกรมทางหลวงได้อนุญาตให้ กทพ. ดำเนินงานในเขตทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา-ตราด) มีความจำเป็นต้องเบี่ยง 1 ช่องจราจรด้านขวามือทั้งขาเข้าและขาออกบนทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา-ตราด) บริเวณ กม.42 ถึง กม.43 เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงฐานรากทางพิเศษบูรพาวิถี เสาตอม่อที่ 42/20 42/21 42/23 และ 42/24 วันที่ 10 กรกฎาคม-ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. ของทุกวัน

 

ประชาชาติธุรกิจ

10 กรกฎาคม 2562