สนใจลงโฆษณาติดต่อคุณหนุ่ม : 080-1551444

ราคาโฆษณาหน้าแรก

ตำแหน่ง Top page ขนาด 1500 x 100
จำนวน 1 ตำแหน่ง
ราคา 10,000 บาท / เดือน

ด่วน!! โปรโมชั่น 3 เดือน / 10,000 บาท

ตำแหน่ง Right page ขนาด 265 x 220
จำนวน 2 ตำแหน่ง
ราคา 5,000 บาท / เดือน

ด่วน!! โปรโมชั่น 3 เดือน / 5,000 บาท

ตำแหน่ง Footer page ขนาด 850 x 100
จำนวน 1 ตำแหน่ง
ราคา 6,000 บาท / เดือน

ด่วน!! โปรโมชั่น 3 เดือน / 6,000 บาท

ตำแหน่ง ทรัพย์เด่น (ปักหมด)
จำนวน 3 ตำแหน่ง
ราคา 3,000 บาท / เดือน

ด่วน!! โปรโมชั่น 3 เดือน / 3,000 บาท


ราคาโฆษณาหน้า Search page

ตำแหน่ง Top page ขนาด 1500 x 100
จำนวน 1 ตำแหน่ง
ราคา 8,000 บาท / เดือน

ด่วน!! โปรโมชั่น 3 เดือน / 8,000 บาท

ตำแหน่ง Left page ขนาด 265 x 220
จำนวน 2 ตำแหน่ง
ราคา 4,000 บาท / เดือน

ด่วน!! โปรโมชั่น 3 เดือน / 4,000 บาท

ตำแหน่ง Right page ขนาด 265 x 220
จำนวน 2 ตำแหน่ง
ราคา 4,000 บาท / เดือน

ด่วน!! โปรโมชั่น 3 เดือน / 4,000 บาท

ตำแหน่ง Footer page ขนาด 1500 x 100
จำนวน 1 ตำแหน่ง
ราคา 5,000 บาท / เดือน

ด่วน!! โปรโมชั่น 3 เดือน / 5,000 บาท


ราคาโฆษณาหน้า Detail page

ตำแหน่ง Top page ขนาด 1500 x 100
จำนวน 1 ตำแหน่ง
ราคา 10,000 บาท / เดือน

ด่วน!! โปรโมชั่น 3 เดือน / 10,000 บาท

ตำแหน่ง Left page ขนาด 850 x 100
จำนวน 2 ตำแหน่ง
ราคา 5,000 บาท / เดือน

ด่วน!! โปรโมชั่น 3 เดือน / 5,000 บาท

ตำแหน่ง Footer page ขนาด 1500 x 100
จำนวน 1 ตำแหน่ง
ราคา 5,000 บาท / เดือน

ด่วน!! โปรโมชั่น 3 เดือน / 5,000 บาท

ตำแหน่ง ทรัพย์เด่น (ปักหมด)
จำนวน 3 ตำแหน่ง
ราคา 3,000 บาท / เดือน

ด่วน!! โปรโมชั่น 3 เดือน / 3,000 บาท


ราคาโฆษณาหน้า รีวิวโครงการ

ตำแหน่งโครงการใหม่แนะนำ (ปักหมุด)
จำนวน 4 ตำแหน่ง
ราคา 10,000 บาท / เดือน

ด่วน!! โปรโมชั่น 3 เดือน / 10,000 บาท