สนข.ลุยทำแผนแม่บท ขนส่งสาธารณะ อีอีซี

สนข.ลุยทำแผนแม่บท ขนส่งสาธารณะ อีอีซี

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 62 สนข.มีแผนจัดทำแผนแม่บทศึกษาและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยอยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน (ทีโออาร์) จ้างที่ปรึกษาฯ ใช้งบประมาณ 18 ล้านบาท ใช้เวลา 12 เดือน คาดว่าเริ่มศึกษา ต.ค. 61-ก.ย. 62 สำหรับแผนแม่บทนี้จะศึกษาด้วยการสำรวจระบบขนส่งสาธารณะทั้ง 3 จังหวัดที่ให้บริการในปัจจุบัน พฤติกรรมการเดินทาง และขนส่ง การพัฒนาที่ดิน จำนวนประชาชน การคาดการณ์ความต้องการเดินทาง โครงข่าย แนวเส้นทาง รูปแบบการลงทุนการออกแบบ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (ไออีอี) รวมทั้งการบริหารจัดการระบบจราจร

นางวิไลรัตน์ กล่าวอีกว่า  ขณะเดียวกันจะนำข้อมูลผลการศึกษาระบบขนส่งสาธารณะของทั้ง 3 จังหวัดที่เคยศึกษาไว้ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาเป็นข้อมูลทางกายภาพปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำมาวิเคราะห์จนเกิดเป็นรูปแบบระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจใน 3 จังหวัดที่เชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยให้การศึกษาสมบูรณ์มากขึ้น เมื่อแผนแม่บทแล้วเสร็จจะทำให้ระบบ ขนส่งสาธารณะในพื้นที่อีอีซีเกิดการเชื่อมต่อการเดินทางที่ สะดวกขึ้นสร้างโอกาสการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในพื้นที่อีอีซีจำนวนมาก ทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ- อู่ตะเภา), โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย, โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์ เวย์) หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง ช่วงพัทยามาบตาพุด และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมต่าง ๆ ในพื้นที่อีอีซีต้องมีระบบขนส่งสาธารณะที่มีศักยภาพรองรับเพราะอนาคตจะมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ทั้งการลงทุน การขนส่งสินค้าและการเดินทางของประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

20 กรกฎาคม 2561