แบงก์รัฐโละหนี้เน่า 5 หมื่นล้าน

แบงก์รัฐโละหนี้เน่า 5 หมื่นล้าน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานสภาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เปิดเผยว่า ข้อตกลงร่วมกันของธนาคารเฉพาะกิจ8แห่งซึ่งเป็นสมาชิกสภาฯตกลงร่วมกันที่จะนำทรัพย์สินรอการขาย (เอ็นพีเอ) ที่อยู่ในธนาคารนำออกมาประมูล โดยเสนอขายศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งคาดว่าเอ็นพีเอของธนาคารจะมีรวมกันไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาท

 

"ศูนย์ข้อมูลฯ จะเป็นตัวกลางในการนำเอ็นพีเอของแต่ละธนาคารมาเปิดประมูลขาย จากเดิมที่เอ็นพีเอจะเปิดขายอยู่ภายในของธนาคารเท่านั้น ซึ่งวิธีการนี้นอกจากจะทำให้ ผู้ซื้อมีโอกาสในการคัดเลือกเอ็นพีเอได้มากขึ้นแล้ว ผู้ซื้อเองก็สามารถเลือกโปรโมชันที่ดีที่สุดได้ด้วยเนื่องจากธนาคารที่นำเอ็นพีเอมาเสนอขายนั้นจะลด แลก แจก แถม เพื่อเพิ่มการแข่งขันอย่างแน่นอนนอกจากศูนย์ข้อมูลฯยังเป็นผู้ขายทรัพย์ที่คดีความสิ้นสุดแล้วของกรมบังคับคดี ซึ่งมีอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 200,000 ล้านบาท มาเสนอขายด้วย"

 

ด้านนายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ ธอส.กล่าวว่า ในอนาคตธนาคารเฉพาะกิจจะร่วมมือกันมากขึ้นหลังจากสภาสถาบันการเงินเฉพาะกิจขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมโดยตั้งเป้าหมายให้มีลักษณะและหน้าที่การทำงานเหมือนกับสมาคมธนาคารไทย

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

24 กรกฎาคม 2561